Shenzhen Basen Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Chỉ số nhà cung cấp
Điểm cửa hàng
4.7/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
98.9%
Thời gian phản hồi
≤5h
Giao dịch
US $1,800,000+ trực tuyến
Dịch vụ
Có hỗ trợ mua sắm tập trung
Tùy chỉnh hoàn toàn
Giấy chứng nhận
Đánh giá nhà cung cấp

Chat Online

Sammy Yang
Yelena Yang
Alex Chen
Gloria Luo
Aimee Lee
Emily BASEN
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products and contact the supplier.